Služby (původní tarify)

V obci Letonice nabízíme tyto služby

Připojení optickým kabelem a metalickými rozvody v bytovkách

Přípojka realizovaná optickým kabelem až do objektu uživatele technologicky umožňuje nabídout linkovou rychlost až 1Gb/s. Nabízí tedy největší rezervu pro budoucí navyšovánírychlosti a představuje nejkvalitnější způsob připojení uživatele do Internetu.

Hromadné připojení metalickými rozvody je vhodné především v objektech s větším počtem uživatelů navzájem propojitelných kabelem uvnitř budov a umožňuje připojit všechny uživatele linkovou rychlostí až 100Mb/s při použití technologie Fast Ethernet.

Příchozí 12Mbit/s, odchozí 12Mbit/s 300Kč/měsíc
Příchozí 16Mbit/s, odchozí 16Mbit/s 400Kč/měsíc
Příchozí 20Mbit/s, odchozí 20Mbit/s 500Kč/měsíc

Připojení mikrovlnným pojítkem

Použití mikrovlnného pojítka pro připojení uživatele do sítě Internet má uplatnění všude tam, kde nejsou dostupná připojení prostřednictvím optických rozvodů či metalických rozvodů v objektech. Linková rychlost připojení je do 15Mbit/s.

Příchozí 4Mbit/s, odchozí 2Mbit/s 200Kč/měsíc
Příchozí 6Mbit/s, odchozí 2Mbit/s 300Kč/měsíc
Příchozí 8Mbit/s, odchozí 2Mbit/s 400Kč/měsíc
Příchozí 10Mbit/s, odchozí 2Mbit/s 500Kč/měsíc

Jednorázový zřizovací poplatek za připojení uživatele do sítě Letonice.net pro všechny typy připojení je závislý na době trvání smluvního vztahu a je 1Kč při délce smluvního vztahu 36měsíců, 990Kč při délce smluvního vztahu 24měsíců a 1 990Kč při délce smluvního vztahu 12měsíců

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Služba odstranění poruchy zdarma je poskytována za předpokladu, že práce technika na odstranění poruchy nebude delší jak 1 hodina a nebude nutné použít nové zařízení, které je v majetku uživatele. Nové zařízení bude uživateli prodáno na základě předchozí domluvy o ceně.